Toename van wateroverlast

In Nederland maar ook de rest van Noord-Europa zijn we bekend met flinke hoosbuien. Deze extreme regenbuien nemen toe door klimaatverandering. Door de opwarming van de aarde zal de lucht meer waterdamp bevatten, ongeveer 6 tot 7% meer waterdamp per graad opwarming. 

Wateroverlast op wijkniveau

Er is op straatniveau in kaart gebracht waar wateroverlast in een gemeente kan ontstaan. Wateroverlast neemt helaas toe! Gelukkig zijn er oplossingen om de kans op wateroverlast te verkleinen.

De toename van ophoping van vocht in de lucht door temperatuurstijging zorgen vaker voor extreme regenbuien. De kans op wateroverlast in huis verschilt per regio, maar ook van wijk tot wijk. Door de zwaartekracht zal water altijd zijn weg vinden naar lager geleden gebieden.

Bijna 20% van alle gebouwen en huizen in Nederland heeft kans op wateroverlast en 10% heeft grote kans op wateroverlast. Hoe groot de kans jij hebt op wateroverlast in huis kun je checken op www.ikbenwaterproof.nl